sobota, 30 grudnia 2017

Playlista Santy Boy'a i Saszy

Tak, pracuję nad rozdziałem :)

Przedstawiam wam listę piosenek, które zawsze kojarzyły mi się z Santą Boy'em i jego związkiem z Saszą. Myślę, że teksty tych utworów dobrze oddają ich uczucia w ujęciu całościowym lub pewne momenty w ich życiu, złe lub dobre. Układ piosenek jest nieprzypadkowy - tworzy według mnie logiczną całość.

 I tak, wiem, że mam dziwny gust muzyczny :)  Może jednak komuś się spodoba (tłumaczenie własne):


 Santa Boy:

1. "The Unforgiven" - Metallica (link YouTube)

"With time, the child draws in
This whipping boy done wrong
Deprived of all his thoughts
The young man struggles on and on he's known
A vow unto his own
That never from this day
His will they'll take away"

"Wraz z czasem dziecko w to wsiąka
Chłopiec do bicia czyni zło
Pozbawiony własnego zdania
Młodzieniec walczy i zaczyna rozumieć
Składa przysięgę samemu sobie,
Że od tego dnia już nigdy
Nikt nie odbierze mu jego woli"

2. "Angel With The Scabbed Wings" - Marilyn Manson (link YouTube)

"He is the angel with the scabbed wings
Hard-drug face, wanna to powder his nose
He will deflower the freshest crop
Dry up all the wombs with his rock and roll sores,
Rock and roll sores,
Rock and roll sores"


"On jest aniołem ze strupiałymi skrzydłami
Twarz porażona narkotykiem, chce przypudrować nos
Skala najświeższy plon
Wysuszy wszystkie łona swoimi rock 'n' rollowymi okaleczeniami,
rock 'n' rollowymi okaleczeniami,
rock 'n' rollowymi okaleczeniami"

3. "Sail" - Avolnation (link YouTube)

"Maybe I should cry for help
Maybe I should kill myself (myself)
Blame it on my A.D.D baby

Maybe I'm a different breed
Maybe I'm not listening
So blame it on my A.D.D baby

Sail!

Sail with me into the dark

Sail!


Sail with me, sail with me"


"Może powinienem płakać o pomoc
Może powinienem się zabić (się zabić)
Zrzuć to na moje ADD, skarbie

"Może należę do innej rasy
Może nie słucham 
Więc zrzuć to na moje ADD, skarbie

Odpłyń!

Odpłyń ze mną w ciemność

Odpłyń

Odpłyń ze mną, odpłyń ze mną"

4. "I put a Spell on You" - Marilyn Manson (link YouTube)

"I put a spell on you
Because you're mine

You know I love you
I love you
I love you
I love you anyhow
And I don't care if you don't want me
I'm yours right now"


"Rzucam na ciebie zaklęcie,
Ponieważ jesteś mój

Wiesz, że cię kocham
Kocham cię
Kocham cię
Kocham cię, nieważne co
I nie obchodzi mnie, czy mnie chcesz
Bo ja i tak jestem twój"

Sasza:


5. "Losing My Religion" - R.E.M (link YouTube)

"Och, life is bigger
It's bigger, 

And you, and you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no I've said too much
I set it up"


"Och, są w życiu rzeczy ważniejsze
Ważniejsze od ciebie
A ty nie jesteś mną
Odległości, które pokonam
Dystans w twoich oczach
O nie, powiedziałem za dużo
To moja wina" 

6. "Respect" - Aretha Franklin (link YouTube)

"What you want
Baby, I got
What you need
Do you know I got it?
All I'm askin'
Is for a little respect when you come home (just a little bit)
Hey baby (just a little bit) when you get home
(just a little bit) mister (just a little bit)"


"Wszystko, czego chcesz
Skarbie, ja to mam
Wszystko, czego potrzebujesz
Nie wiesz, że ja to mam?
Wszystko, o co proszę,
To trochę szacunku, gdy wracasz do domu (tylko odrobinę)
Hej, skarbie (tylko odrobinę), gdy wracasz do domu
(tylko odrobinę) Panie (tylko odrobinę)"

7. "Better Be Good To Me" - Tina Turner (link YouTube)

"A prisoner of your love 
Entangled in your web 
Hot whispers in the night 
I`m captured by your spell
Oh yes, I'm touched by this show of emotion 
Should I be fractured by your lack of devotion?
Should I, should I?!


Oh, you better be good to me 
That's how it's got to be now 
Cause I don`t have no use 
For what you loosely call the truth 
Oh, you better be good to me 
Yeah, you better be good to me 


And I really don't see 
Why it's so hard to be 
Good to me 
And I don't understand 
What`s your plan 
That you can't 
Be good to me?"


"Więzień twojej miłości
Złapany w twoją sieć
Namiętne szepty pośród nocy
Jestem złapany w twoje zaklęcie
Och tak, wzrusza mnie ten pokaz emocji
Czy powinienem się przejąć twoim brakiem oddania?
Powinienem?!

Och, lepiej bądź dla mnie dobry
Od teraz tak właśnie będzie,
Bo nie mam żadnego pożytku 
Z tego, co ty swobodnie nazywasz prawdą/wiernością
Och, lepiej bądź dla mnie dobry
Tak, lepiej bądź dla mnie dobry

I naprawdę nie wiem,
Co w tym takiego trudnego, by
być dla mnie dobrym
Jaki jest twój plan,
Przez który nie możesz 
być dla mnie dobry?"


Santa Boy i Sasza:


8. "Personal Jesus" - Depeche Mode (link YouTube)

"Your own personal Jesus 
Someone to hear your prayers 
Someone who cares 
Your own personal Jesus 
Someone to hear your prayers 
Someone who's there 

Feeling unknown 
And you're all alone 
Flesh and bone 
By the telephone 
Lift up the receiver 
I'll make you a believer"


"Twój własny, osobisty Jezus 
Ktoś, kto wysłucha twoich modlitw
Ktoś, kto o ciebie zadba
Twój własny, osobisty Jezus
Ktoś, kto wysłucha twoich modlitw
Ktoś, kto jest przy tobie

Czujesz się wyobcowany
I jesteś całkiem sam
Z krwi i kości
Przy telefonie
Podnieś słuchawkę
Sprawię, że uwierzysz"


9. "Lonely Day" - System of a Down (link YouTube)

"Such a lonely day
Shouldn’t exist
It's a day that I’ll never miss

Such a lonely day
And it’s mine
The most loneliest day of my life

And if you go,
I wanna go with you
And if you die,
I wanna die with you
Take your hand and walk away"


"Taki samotny dzień
Nie powinien istnieć
To dzień, za którym nigdy nie zatęsknię

Co za samotny dzień
I jest mój
Najsamotniejszy dzień w moim życiu

I jeśli odchodzisz,
chcę iść z tobą
I jeśli umrzesz,
chcę umrzeć z tobą
Chwycić cię za dłoń i odejść" 


10. "The Passenger" - Iggy Pop (link YouTube)

"He looks through his window 
What does he see? 
He sees the bright and hollow sky 
He sees the stars come out tonight 
He sees the city's ripped backsides
He sees the winding Ocean Drive 

And everything was made for you and me 
All of it was made for you and me 
Cause it just belongs to you and me 
So let's take a ride and see what's mine 

A-singin'
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la"


"Wygląda przez okno
Co widzi?
Widzi jasne i czyste niebo
Widzi gwiazdy wschodzące dzisiejszego wieczoru
Widzi obskurne przedmieścia
Widzi wijący się Ocean Drive (pasaż w Miami)

I wszytko jest tylko dla ciebie i dla mnie
Wszystko to zostało stworzone dla ciebie i dla mnie,
Ponieważ to właśnie należy do ciebie i do mnie,
więc wybierzmy się na przejażdżkę, by zobaczyć to, co moje

Śpiewając:
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz